РАДИО АМИ

Датум последње измене:   27.07.2015

Број дозволе: 474/2011-1
Пун назив емитера: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ РЕКС ДОО КИКИНДА
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО АМИ
Mатични број: 08356238
ПИБ: 100579527
Адреса: Змај Јовина бр. 193
Место: Кикинда
Телефон: 0230/401-720
Факс: 0230/401-720
Email адреса:
Сајт: http://www.amiradio.rs
Одговорно лице за заступање: Слађана Батански
Главни и одговорни уредник: Слађана Батански
Власничка структура: 1. Слађана Батански - 100%
Рок важења дозволе: од 27.04.2011. године до 27.04.2019. године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 295Кикинда, фреквенција 89,7 MHz