Радио Фан

Датум последње измене:   11.03.2014

Број дозволе: 473/2011-4
Пун назив емитера: Предузеће за радиодифузију, маркетинг и услуге Broadcast Media Group д.о.о. - огранак Фан Радио из Бајине Баште
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Фан
Mатични број: 20490535
ПИБ: 105922762
Адреса: Војводе Путника 32
Место: Бајина Башта
Телефон: 031/869-121
Факс: 031/869-521
Email адреса:
Сајт: http://www.radio-fan.org
Одговорно лице за заступање: Првослав Веизовић
Главни и одговорни уредник: Првослав Веизовић
Власничка структура: 1. Првослав Веизовић - 100%
Рок важења дозволе: од 27.04.2011. до 27.04.2019.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО6
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 165 - Бајина Башта фреквенција 94,7 МHz