Радио Баточина

Датум последње измене:   27.04.2011

Број дозволе: 472/2011
Пун назив емитера: MM PROMENADA 2010 DOO
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Баточина
Mатични број: 20641223
ПИБ: 106599127
Адреса: Николе Пашића бб
Место: Баточина
Телефон: 034/6842-145
Факс: 034/6842-145
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Милан Милошевић
Главни и одговорни уредник: Милан Милошевић
Власничка структура: Милан Милошевић - 100%
Рок важења дозволе: од 27.04.2011. до 27.04.2019.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 287 - Баточина, фреквенција 100,6 МHz