Радио Центар 987

Датум последње измене:   12.05.2014

Број дозволе: 470/2011-1
Пун назив емитера: Привредно друштво за консалтинг и послове менаџмента
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Центар 987
Mатични број: 20602449
ПИБ: 106442087
Адреса: Јадранска 33
Место: Крагујевац
Телефон: 034/355-987
Факс: 034/355-987
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Марија Милојевић - Лазаревић
Главни и одговорни уредник: Живота Милановић
Власничка структура: 1 Јелена Ерић - 5%
2. Broadcast Radio Star d.o.o, Крагујевац - 95%
Рок важења дозволе: од 27.04.2011. до 27.04.2019.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 124 - Крагуjевац фреквенција 98,7 МHz