Радио Хомоље

Датум последње измене:   17.03.2014

Број дозволе: 469/2011-2
Пун назив емитера: Друштво са ограниченом одговорношћу Радио Хомоље
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Хомоље
Mатични број: 17191560
ПИБ: 101579959
Адреса: Партизанска бб
Место: Жагубица
Телефон: 012/643-388
012/643-413
Факс: 012/643-207
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: в.д. Драган Зарић
Главни и одговорни уредник: Драган Зарић
Власничка структура: Културно просветни центар Јован Шербановић, Жагубица - 100%
Рок важења дозволе: од 27.04.2011. до 27.04.2019.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО3
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 86 - Жагубица-Суви До фреквенција 90,00 МHz