Топ радио

Датум последње измене:   12.02.2010

Број дозволе: 467/2010
Пун назив емитера: Предузеће
Скраћени идентификациони знак емитера: Топ радио
Mатични број: 17287672
ПИБ: 101919411
Адреса: Радничка 10
Место: Појате
Телефон: 037/805-172
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Љубиша Богдановић
Главни и одговорни уредник: Љубиша Богдановић
Власничка структура: 1. Љубиша Богдановић - 50%
2. Весна Богдановић - 50%
Рок важења дозволе: од 12.02.2010.године до 12.02.2018.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 159 - Варварин фреквенција 105,1 МХз