РАДИО ПОЖАРЕВАЦ

Датум последње измене:   14.07.2015

Број дозволе: 466/2010-4
Пун назив емитера: ЈАВНО РАДИО-ДИФУЗНО ПРЕДУЗУЕЋЕ РАДИО ПОЖАРЕВАЦ, ПОЖАРЕВАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО ПОЖАРЕВАЦ
Mатични број: 20153113
ПИБ: 104353766
Адреса: Таковска 5
Место: Пожаревац
Телефон: 012/221-257
012/541-656
Факс: 012/222345
Email адреса:
Сајт: http://www.radiopozarevac.rs
Одговорно лице за заступање: Вршиоц дужности Светомир Мирковић
Главни и одговорни уредник: Вршиоц дужности Светомир Мирковић
Власничка структура: 1. Град Пожаревац - 100%
Рок важења дозволе: од 12.02.2010.године до 12.02.2018.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 28 /Чачалица-Пожаревац фреквенција 106,2 MHz; Планиница фреквенција 95,8 МHz