РАДИО КРАГУЈЕВАЦ

Датум последње измене:   01.07.2015

Број дозволе: 465/2010-2
Пун назив емитера: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ, КРАГУЈЕВАЦ
Скраћени идентификациони знак емитера: РАДИО КРАГУЈЕВАЦ
Mатични број: 06875793
ПИБ: 101578513
Адреса: Бранка Радичевића 9
Место: Крагујевац 34000
Телефон: 034/200-360
034/200-362
034/206-064
Факс: 034/200-360
034/200-362
Email адреса:
Сајт: http://www.rtk.rs
Одговорно лице за заступање: в.д.директора Славица Трифуновић
Главни и одговорни уредник: Ivana Rethas
Власничка структура: 1. Град Крагујевац - 100%
Рок важења дозволе: од 19.02.2010.године до 19.02.2018.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО5
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 26/Крагујевац фреквенција 94,7MHz, Аранђеловац-Рисовац фреквенција 96,0MHz, Кнић-Баре фреквенција 106,3MHz