Радио Сантос

Датум последње измене:   05.11.2013

Број дозволе: 463/2010-3
Пун назив емитера: Santos commerce д.о.о. за радио телевизијске активнoсти, увоз-извоз и услуге маркетинга
Скраћени идентификациони знак емитера: Радио Сантос
Mатични број: 08256926
ПИБ: 101161816
Адреса: Коче Коларова 29
Место: Зрењанин
Телефон: 023/510-222
023/510-333
023/530-555
Факс: 023/510-222
023/510-333
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvsantos.com
Одговорно лице за заступање: Дубравка Поповић
Главни и одговорни уредник: Дубравка Поповић
Власничка структура: 1. Миле Беслаћ, Зрењанин - 51%
2. Мирјана Беслаћ - 49%
Рок важења дозволе: од 11.01.2010.године до 11.01.2018.године
Зона покривања: Локално подручје
Радиодифузна област: РО8
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програма
Ознаке мреже / Локација предајника: Лр 279 - Зрењанин-Багљаш фреквенција 105,9 МХз