ББ РАДИО ПЛУС

Датум последње измене:   09.03.2015

Број дозволе: 76-2/2007-2
Пун назив емитера: Авалон Д.О.О. за производњу и трговину
Скраћени идентификациони знак емитера: ББ РАДИО ПЛУС
Mатични број: 08833834
ПИБ: 103675156
Адреса: Кнез Михаилова 48
Место: Оџаци
Телефон: 025/444-122
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Горан Медић
Главни и одговорни уредник: Горан Медић
Власничка структура: 1. Горан Медич, Бачки Брестовац - 100%
Рок важења дозволе: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Зона покривања: Подручје региона
Радиодифузна област: РО9
Врста емитера према садржају програма: Емитер целокупног програмау периоду од 14h до 02h
Ознаке мреже / Локација предајника: Рр 23/Оџаци, фреквенција 89,70 МHz