Radio Šid

Date of the last modification:   18.09.2014

Approval number: 77/2007-2
Full broadcaster's name: Јавно предузеће Радио Шид за радиодифузну, новинску и издавачку делатост
Broadcaster's short identification sign: Radio Šid
Registration Number: 08126437
PIB: 100928842
Address: Карађорђева 9/4-5
City:
Phone: 022/712-939
022/712-336
Fax:
Email address:
Website: http://www.radiosid.net
Representative: Никола Видић
Editor: Оливера Убавић
Ownership: 1. Скупштина општине Шид, Шид - 100%
Approval validity: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Coverage zone: Područje regiona
Covered zones: RO9
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Рр 024 - Шид, фреквенција 104,60 МХз