Radio Svilajnac

Date of the last modification:   23.09.2013

Approval number: 461/2010-2
Full broadcaster's name: Радио-телевизија и продукција Свилајнац Д.О.О.
Broadcaster's short identification sign: Radio Svilajnac
Registration Number: 17030159
PIB: 101470223
Address: Мике Јовановића Браде 13
City: Свилајнац
Phone: 035/311-447
Fax:
Email address:
Website:
Representative: Веселика Јанковић
Editor: Веселинка Јанковић
Ownership: 1. Веселинка Јанковић, Свилајнац - 100%
Approval validity: од 11.01.2010.године до 11.01.2018.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO5
Broadcaster type by content: Broadcaster of specialised programme
Network ID / Transmitter location: Лр 276/Жабари фреквенција 107,6 MHz