Va plus

Date of the last modification:   10.10.2014

Approval number: 131/2008-6
Full broadcaster's name: Друштво са ограниченом одговорношћу Телевизија Ваљево плус
Broadcaster's short identification sign: Va plus
Registration Number: 17443003
PIB: 101826941
Address: Норвешких интернираца 23
City: Ваљево
Phone: 014/351-1410
014/351-1464
Fax: 014/351-1584
Email address:
Website: http://www.tv-valjevo.com
Representative: Бранка Јевтић
Editor: Бранка Јевтић
Ownership: 1. Живојин Милинковић, Ваљево – 100%
Approval validity: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO7
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Л 125 - Ваљево-Пећина, канал 53