Panon TV

Date of the last modification:   27.03.2013

Approval number: 143-2/2008-4
Full broadcaster's name: Фондација Панонија
Broadcaster's short identification sign: Panon TV
Registration Number: 08851026
PIB: 104124897
Address: Аге Мамужића 11/III
City: Суботица
Phone: 024/621-401
Fax: 024/621-402
Email address:
Website: http://www.pannonrtv.com
Representative: Боџони Иштван
Editor: Козма Золтан
Ownership: 1. Јожеф Миоч
2. Ирен Габрић Молнар
3. Дороћа Силађи
4. Ласло Варга
5. Андор Дели
6. Тамаш Корхец
7. Золтан Јегеш
8. Жужана Корхец Пап
9. Иштван Матијевић
10. Национални савет мађарске националне мањине, Суботица
Approval validity: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO9
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programmeпериоду од 07х до 10х и од 16х до 17х
Network ID / Transmitter location: Л 147 тиме - Суботица-Црвено село, канал 65