NACIONALNA HAPPY TV

Date of the last modification:   12.08.2015

Approval number: 3-1/2006-13
Full broadcaster's name: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МАРКЕТИНГ, ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ HAPPY TV Д.О.О., БЕОГРАД
Broadcaster's short identification sign: NACIONALNA HAPPY TV
Registration Number: 17004301
PIB: 100295660
Address: Александра Дупчека 14
City: Београд
Phone: 011/377-8300
Fax: 011/377-8235
Email address:
Website: http://www.happytv.rs
Representative: Александра Крстић
Editor: Александра Крстић
Ownership: 1. "Канал 1" д.о.о., Београд - 37,24%
2. "Идеограм" д.о.о., Београд - 62,76%
Approval validity: од 04.08.2006.године до 04.08.2022.године
Coverage zone: Područje cele republike
Covered zones: RO1, RO2, RO3, RO4, RO5, RO6, RO7, RO8, RO9
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programmeОпшта медијска услуга у периоду од 00 до 07 и од 08 до 00 сати
Network ID / Transmitter location: MUX 1