Televizija Plus

Date of the last modification:   10.10.2014

Approval number: 156/2008-1
Full broadcaster's name: Предузеће за радио, телевизију и маркетинг Телевизија Плус Д.О.О.
Broadcaster's short identification sign: Televizija Plus
Registration Number: 17008358
PIB: 100229915
Address: Мићуна Павловића 1
City: Крушевац
Phone: 037/499-500
037/419-650
Fax:
Email address:
Website:
Representative: Дејан Миладиновић
Editor: Дејан Миладиновић
Ownership: 1. "Saco" д.о.о. Крушевац - 100%
Approval validity: од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO5
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Л 085 - Крушевац-Басара, канал 60