RADIO INDEX

Date of the last modification:   31.08.2015

Approval number: 7/2006-11
Full broadcaster's name: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ЕМИТОВАЊЕ РТВ ПРОГРАМА INDEX Д.О.О., БЕОГРАД
Broadcaster's short identification sign: RADIO INDEX
Registration Number: 17542877
PIB: 103315089
Address: Шумадијски трг 6а
City: Београд
Phone: 011/404-0440
Fax: 011/404-0445
Email address:
Website: http://www.indexradio.com
Representative: Саша Вулетић
Editor: Далиборка Делибашић
Ownership: 1. Медиа тон д.о.о, Београд - 50%
2. As media д.о.о., Београд - 50%
Approval validity: од 04.08.2006.године до 04.08.2022.године
Coverage zone: Područje cele republike
Covered zones: RO1, RO2, RO3, RO4, RO5, RO6, RO7, RO8, RO9
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Кр 2/Вршац брег фреквенција 104,60 MHz, Јастребац фреквенција 106,00 MHz, Копаоник-Гобеља фреквенција 103,20 MHz, Гучево фреквенција 103,80 MHz, Сомбор-Трг Републике 1 фреквенција 100,80 MHz, Суботица-Трг цара Јована Ненада 15 фреквенција 96,20 MHz, Рудник фреквенција 94,30 MHz, Битовик фреквенција 95,30 MHz, Фрушка гора-Бранковац фреквенција 94,10 MHz, Овчар фреквенција 91,50 MHz, Тилва фреквенција 93,20 MHz, Кикинда-Генерала Драпшина 20 фреквенција 91,90 MHz, Црни врх-Пирот фреквенција 89,70 MHz, Врање-Пљачковица фреквенција 89,80 MHz, Београд-Торлак фреквенција 88,90 MHz, Јагодина-Средњи врх фреквенција 105,5 MHz, Сурдулица-Црешња фреквенија 104,3 MHz.