Radio Zvižd

Date of the last modification:   18.08.2008

Approval number: 208/2008
Full broadcaster's name: Привредно друштво за продукцију и промет Пек-тон Д.О.О.
Broadcaster's short identification sign: Radio Zvižd
Registration Number: 17359525
PIB: 102280596
Address: Светог Саве бб
City: Кучево
Phone: 012/850-246
Fax:
Email address:
Website: http://www.radiozvizd.com
Representative: Оливер С.Пауновић
Editor: Оливер С.Пауновић
Ownership: 1. Оливер Пауновић, Кучево - 100%
Approval validity: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO3
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 079 - Кучево, фреквенција 94,00 МХЗ