Radio Stara čaršija

Date of the last modification:   28.11.2013

Approval number: 218/2008-2
Full broadcaster's name: Привредно друштво за грађевинарство, трговину на велико и мало, угоститељство и туризам Стара чаршија О.Д.
Broadcaster's short identification sign: Radio Stara čaršija
Registration Number: 17285866
PIB: 101372002
Address: Живке Дамјановић 30
City: Ћуприја
Phone: 035/84-75-991
Fax: 035/84-75-990
Email address:
Website: http://www.radiostaracarsija.com
Representative: Драгољуб Љубић
Editor: Ранко Ценић
Ownership: 1. Драгољуб Љубић, Ћуприја - 50%
2. Динка Љубић, Ћуприја - 50%
Approval validity: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO5
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 110 - Ћуприја, фреквенција 107,80 МHz