RADIO 216

Date of the last modification:   27.07.2015

Approval number: 262/2008-2
Full broadcaster's name: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ , ТРГОВИНУ И УГОВСТИТЕЉСТВО РАДИО 216 Д.О.О.
Broadcaster's short identification sign: RADIO 216
Registration Number: 08727856
PIB: 101376983
Address: Ђуре Јакшића 26
City: Банатско Карађорђево
Phone: 023/835-860
Fax: 023/835-110
Email address: ,
Website: http://www.radio216
Representative: Миодраг Радуновић
Editor: Миодраг Радуновић
Ownership: 1. Земљорадничка задруга "Карађорђево-100%
Approval validity: од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO8
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 234/Житиште-Банатско Карађорђево, фреквенција 89,1 MHz