Radio Srbobran

Date of the last modification:   21.07.2014

Approval number: 272/2008-3
Full broadcaster's name: Радио Србобран друштво са ограниченом одговорошћу за информисање
Broadcaster's short identification sign: Radio Srbobran
Registration Number: 08067511
PIB: 101425614
Address: Лист Ференца бр. 2/V
City: Србобран
Phone: 021/732-444,
021/27-00-027
Fax: 021/731-449
Email address:
Website: http://www.radiosrbobran.info
Representative: Ивица Шмит
Editor: Ивица Шмит
Ownership: 1. Горан Рашков - 0,50%
2. Каталин Хорват - 0,69%
3. Илона Ботка - 2,01%
4. Ласло Парацки - 1,44%
5. Корнелиа Киш - 0,19%
6. Предраг Дунђерски - 0,75%
7. Зита Мориц - 13,37%
8. Марко Марковић - 1,38%
9. Сопствени удео по Закону о приватизацији - 4,51%
10. Ђурђина Голупски - 0,25%
11. Нада Шарчев - 0,31%
12. Славица Велицки - 0,19%
13. Мирјана Ивков - 0,38%
14. Велез Марина - 6,68%
15. Ивица Шмит - 62,3%
16. Акцијски фонд РС - 5,07%
Approval validity: од 18.08.2008. до 18.08.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO9
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 264 - Србобран, фреквенција 102,6 МHz