RADIO NOSTALGIE

Date of the last modification:   21.11.2014

Approval number: 19/2006-2
Full broadcaster's name: Предузеће за радиодифузију и маркетинг Nostalgie-plus koncept д.о.о., из Београда
Broadcaster's short identification sign: RADIO NOSTALGIE
Registration Number: 17206036
PIB: 103842611
Address: Трг Николе Пашића 1
City: Београд
Phone: 063/555-340
Fax:
Email address:
Website:
Representative: Раденко Милић
Editor: Раденко Милић
Ownership: 1. Раденко Милић, Београд - 100%
Approval validity: oд 20.11.2006. године до 20.11.2022. године.
Coverage zone: Region Grada Beograda
Covered zones: RO4
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Б10/Београд-Стојчино брдо, фреквенција 105,20 MHz.