Radio Đerdap

Date of the last modification:   31.07.2009

Approval number: 291/2008-1
Full broadcaster's name: Радио Ђердап А.Д.
Broadcaster's short identification sign: Radio Đerdap
Registration Number: 07339321
PIB: 100694552
Address: Саве Ковачевића 1
City: Кладово
Phone: 019/808-171
019/801-213
Fax:
Email address:
Website:
Representative: Љубиша Спасић
Editor: Љубиша Спасић
Ownership: 1. Љубиша Спасић, Кладово - 31%
2. Богосав Поповић, Кладово - 57%
3. Сопствене акције по закону о приватизацији - 12%
Approval validity: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO3
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 076 - Кладово-Кулмја, фреквенција 89,0 МХз