Radio Puls Grocka

Date of the last modification:   31.01.2012

Approval number: 299/2008-2
Full broadcaster's name: Предузеће за производњу, трговину и услуге Context Д.О.О.
Broadcaster's short identification sign: Radio Puls Grocka
Registration Number: 07818831
PIB: 101390901
Address: Хајдук Вељка 16Б
City: Београд
Phone: 011/8501-033
Fax: 011/8501-033
Email address:
Website:
Representative: Марко Стојановић
Editor: Мића Живојиновић
Ownership: 1. АМС "Инвест-турист" д.о.о., Београд - 60%
2. Марко Стојановић, Гроцка - 40%
Approval validity: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO4
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 91/Гроцка, фреквенција 88,7 МHz