Radio Lazarevac

Date of the last modification:   10.04.2014

Approval number: 300/2008-2
Full broadcaster's name: Јавно предузеће за информисање Радио Лазаревац са потпуном одговорношћу
Broadcaster's short identification sign: Radio Lazarevac
Registration Number: 17061259
PIB: 102196313
Address: Карађорђева бр. 20
City: Лазаревац
Phone: 011/8123-370; 011/8121-791
Fax: 011/8123-370
Email address:
Website:
Representative: в.д. Гордана Поповић
Editor: Иванка Ивановић
Ownership: 1. Општина Лазаревац - 100%
Approval validity: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO4
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 092 - Лазаревац, фреквенција 89,3 МHz