Radio Klas

Date of the last modification:   01.12.2014

Approval number: 304/2008-2
Full broadcaster's name: Ваш клас Д.О.О. друштво за радио актвиности, производњу, трговину и услуге Сопот
Broadcaster's short identification sign: Radio Klas
Registration Number: 20284498
PIB: 104974124
Address: Властимира Весића 61
City: Дрлупа
Phone: 011/8255-234
Fax: 011/8255-234
Email address: klasantenaradio.rs
Website:
Representative: Мирољуб Миросавић
Editor: Мирољуб Миросавић
Ownership: 1. Мирољуб Миросавић, Сопот - 100%
Approval validity: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO4
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 98/Дрлупа-Боблија фреквенција 90,8 MHz