Radio Ozon FM

Date of the last modification:   29.10.2013

Approval number: 310/2008-1
Full broadcaster's name: Приватно предузеће за маркетинг и друге услуге у области промета роба и услуга Jutro Production Д.О.О. из Чачка
Broadcaster's short identification sign: Radio Ozon FM
Registration Number: 07673604
PIB: 101153154
Address: Булевар Вука Караџића бр. 41
City: Чачак
Phone: 032/310-150
Fax: 032/331-510
Email address:
Website:
Representative: Радмила Терзић
Editor: Стојан Марковић
Ownership: 1. Стојан Марковић - 100%
Approval validity: од 01.12.2008. до 01.12.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO5
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 105 - Чачак, фреквенција 98,3 MHz