Radio Fleš

Date of the last modification:   23.11.2013

Approval number: 338/2008-1
Full broadcaster's name: Предузеће за производњу, инжењеринг, услуге и промет Алпе Сyстем Д.О.О.
Broadcaster's short identification sign: Radio Fleš
Registration Number: 17213997
PIB: 100920539
Address: Вука Караџића бб
City: Трстеник
Phone: 037/712-045
037/711-977
Fax:
Email address:
Website: http://www.alpesystem.com
Representative: Алексије Петровић
Editor: Алексије Петровић
Ownership: 1. Алексије Петровић - 100%
Approval validity: од 23.12.2008. до 23.12.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO5
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 156 - Трстеник-Петковица, фреквенција 96,5 МHz