RADIO PLANA

Date of the last modification:   12.08.2014

Approval number: 340/2008-3
Full broadcaster's name: ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕЧ ПОМОРАВЉА Д.О.О., ВЕЛИКА ПЛАНА
Broadcaster's short identification sign: RADIO PLANA
Registration Number: 07245475
PIB: 101175194
Address: Николе Пашића 27
City: Велика Плана
Phone: 026/521-510
Fax: 026/522-113
Email address:
Website:
Representative: Драгана Радосављевић в.д.
Editor: Драгана Радосављевић
Ownership: 1. Весна Милијевић, Велика Плана - 0,668%
2. Јадранка Мићовић-Кованџић, Велика Плана - 15,198%
3. Далибор Стевановић, Велика Плана - 1,448%
4. Акционарски фонд а.д., Београд - 9,353%
5. Невенка Васић, Велика Плана - 72,558%
6. Реч поморавља д.о.о., Велика Плана - 0,775%
Approval validity: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO5
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 160/Велика Плана-Врбица, фреквенција 90,4 MHz