Radio Vladimirci

Date of the last modification:   18.09.2014

Approval number: 362/2008-2
Full broadcaster's name: Предузеће за промет, услуге и телекомуникације и маркетинг Радио Владимирци Д.О.О.
Broadcaster's short identification sign: Radio Vladimirci
Registration Number: 17551809
PIB: 103322795
Address: Светог Саве 57
City: Владимирци
Phone: 015/513-388
015/514-755
Fax:
Email address:
Website:
Representative: Маја Павличевић
Editor: Слетлана Новаковић
Ownership: 1. Миољуб Павличевић - 100%
Approval validity: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO7
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 214 - Владимирци-Скупљен, фреквенција 89,50 МХз