Radio Bus

Date of the last modification:   05.03.2015

Approval number: 366/2008-2
Full broadcaster's name: Предузеће за радиодифузију и телекомуникацију БУС друштво са ограниченом одговорношћу
Broadcaster's short identification sign: Radio Bus
Registration Number: 08770751
PIB: 102193361
Address: Светозара Марковића 15/10
City: Ковин
Phone: 013/744-640
Fax: 013/741-475
Email address:
Website: http://www.radiobus.co.rs
Representative: Елизабета Тот
Editor: Владимир Вјештић
Ownership: 1. Владимир Вјештић, Ковин - 50%
2. Елизабета Тот, Ковин - 50%
Approval validity: од 01.12.2008. године до 01.12.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO8
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 221/Ковин, фреквенција 89,5 МHz