Radio Far

Date of the last modification:   21.01.2015

Approval number: 375/2008-1
Full broadcaster's name: Друштвo са ограниченом одговорношћу за производњу, промет роба и услуга Danelli
Broadcaster's short identification sign: Radio Far
Registration Number: 08688109
PIB: 101084067
Address: Братства и јединства 1
City: Алибунар
Phone: 013/641-258
Fax: 013/641-246
Email address:
Website:
Representative: Јон Ардељан
Editor: Јон Ардељан
Ownership: 1. Јон Ардељан, Алибунар - 100%
Approval validity: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO8
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 233/Алибунар, фреквенција 96,7 MHz