Radio Inđija

Date of the last modification:   01.12.2008

Approval number: 380/2008
Full broadcaster's name: Јавно предузеће за информисање радио телевизија Инђија
Broadcaster's short identification sign: Radio Inđija
Registration Number: 08169101
PIB: 101800081
Address: Војводе Степе I/3
City: Инђија
Phone: 022/561-211
022/561-115
Fax:
Email address:
Website: http://www.rtvindjija.co.rs
Representative: Цвијетко Тадић
Editor: Радослав Ковачевић
Ownership: 1. Скупштина општине Инђија - 100%
Approval validity: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO9
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 244 - Инђија, фреквенција 96,0 МХз