Radio Kulska komuna

Date of the last modification:   18.02.2011

Approval number: 382/2008-2
Full broadcaster's name: Друштво са ограниченом одговорношћу Информативно Пропагандни центар Кула
Broadcaster's short identification sign: Radio Kulska komuna
Registration Number: 08138117
PIB: 100262895
Address: Максима Горког 1
City: Кула
Phone: 025/722-908
025/722-948
Fax:
Email address:
Website: http://www.radiokula.co.rs
Representative: Ђорђо Бојанић
Editor: Ђуро Папуга
Ownership: 1. Ђорђо Бојанић - 1,52%
2. Славица Голубовић - 0,72%
3. Ксенија Мијачић - 1,76%
4. Властимир Крвавац - 2,08%
5. Вукан Дубљевић - 0,96%
6. Љубомир Дудаш - 1,76%
7.Ђуро Папуча - 0,96%
8. Миланка Поповић - 0,64%
9. Деже Секелаш - 2,00%
10. Даница Ранков - 2,14%
11. Приватизациони регистар - 15%
12. Акцијски фонд РС - 70,40%
Approval validity: од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO9
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Лр 248 - Кула, фреквенција 89,2 МХз