TV Rubin

Date of the last modification:   30.10.2014

Approval number: 413/2009-4
Full broadcaster's name: Друштво са ограниченом одговорношћу за радио и телевизијску делатност РТВ Рубин из Крушевца - огранак ТВ Рубин из Кикинде
Broadcaster's short identification sign: TV Rubin
Registration Number: 17220977
PIB: 100473037
Address: Мајке Југовића 11/33, Крушевац; Трг српских добровољаца 40, Кикинда
City: Крушевац, Кикинда
Phone: 037/419-914
037/419-919
0230/402-601
Fax: 037/419-919
0230/402-600
Email address: ;
Website: http://www.tvrubin.com
Representative: Марија Милошевић; Славољуб Милошевић
Editor: Славољуб Милошевић
Ownership: 1. Марија Милошевић, Крушевац – 25%
2. Милош Милошевић, Крушевац –25%
3. Јелена Трифуновић, Кикинда – 9%
4. Тања Недомачки, Кикинда – 8%
5. Љиљана Мајкић, Кикинда – 9%
6. Синиша Бошков, Кикинда – 8%
7. Бела Терно, Кикинда – 8%
8. Игор Црногорац, Кикинда – 8%
Approval validity: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO8
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Л 150 - Кикинда, канал 65