RADIO JAT

Date of the last modification:   04.06.2015

Approval number: 428/2009-5
Full broadcaster's name: РАДИО ЈАТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА РАДИОДИФУЗИИЈУ, БЕОГРАД
Broadcaster's short identification sign: RADIO JAT
Registration Number: 20120169
PIB: 104223390
Address: Алексе Ненадовића 19-21
City: Београд
Phone: 011/404-9880
Fax: 011/308-9007
Email address:
Website: http://www.radiojat.rs
Representative: Јадранка Дујић
Editor: Јадранка Дујић
Ownership: 1. Maxim media plus д.о.о., Београд – 100%
Approval validity: од 21.08.2009.године до 21.08.2017.године
Coverage zone: Region Grada Beograda
Covered zones: RO4
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Подручје општина / Делови општина Нови Београд, Савски венац, Чукарица, Земун и Стари град
Бгр 32/Нови Београд-Ушће фреквенција 90,2 МHz