Radio Mega in

Date of the last modification:   07.04.2014

Approval number: 488/2011-1
Full broadcaster's name: Предузеће за информисање и трговину Мега друштво са ограниченом одговорношћу
Broadcaster's short identification sign: Radio Mega in
Registration Number: 08715882
PIB: 100699127
Address: Сремска 70а
City: Инђија
Phone: 022/553-004
Fax: 022/554-580
Email address:
Website:
Representative: Драган Лакић
Editor: Драган Лакић
Ownership: 1. Драган Лакић - 51%
2. Бобан Мудрић - 49%
Approval validity: од 08.08.2011.до 08.08.2019. године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO9
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: ЛР 301 - Инђија - силос фреквенција 89,2 Мхз