TV Spektri

Date of the last modification:   12.08.2011

Approval number: 406/2009-1
Full broadcaster's name: Радио дифузно предузеће Спектри Јетон Исмаили и ортаци из Бујановца
Broadcaster's short identification sign: TV Spektri
Registration Number: 17344633
PIB: 100976455
Address: Косовска 24, Бујановац
City: Бујановац
Phone: 017/653-730
Fax: 017/653-730
Email address:
Website:
Representative: Јетон Исмаили
Editor: Баки Реџепи
Ownership: 1. Јетон Исмаили - 50%
2. Бурхан Бељуљи - 50%
Approval validity: од 10.07.2009.године до 10.07.2017.године
Coverage zone: Lokalno područje
Covered zones: RO1
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Л 149/Бујановац-насеље канал 37