Sat TV

Date of the last modification:   21.06.2010

Approval number: 46/2007-1
Full broadcaster's name: Друштво за спољну и унутрашњу трговину на велико и мало, услуге и кооперације Sat TV communications export-import Д.О.О.
Broadcaster's short identification sign: Sat TV
Registration Number: 17121596
PIB: 100435481
Address: Боже Димитријевића 130а
City:
Phone: 012/552-222
012/552-220
012/552-221
Fax:
Email address:
Website:
Representative: Драган Кузмановић
Editor: Златица Кузмановић
Ownership: 1. Драган Кузмановић, Пожаревац - 50%
2. Златица Кузмановић, Пожаревац - 50%
Approval validity: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Coverage zone: Područje regiona
Covered zones: RO5
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Р 015 - Пожаревац, канал 66;
Смедеревска Паланка-Микуља, канал 69;
Свилајнац-Висак, канал 32