TV BANAT

Date of the last modification:   01.06.2015

Approval number: 51/2007-6
Full broadcaster's name: ТВ БАНАТ Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ЕМИТОВАЊЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРОГРАМА, ВРШАЦ
Broadcaster's short identification sign: TV BANAT
Registration Number: 08674086
PIB: 102084437
Address: Омладински трг 17
City: Вршац
Phone: 013/800-200
Fax: 013/800-119
Email address:
Website: http://www.tvbanat.com
Representative: Владан Радосављевић
Editor: Владан Радосављевић
Ownership: 1. Фондација Хемофарм, Вршац - 100%
Approval validity: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Coverage zone: Područje regiona
Covered zones: RO8
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: ВР MUX 2
АЛОТМЕНТ ВРШАЦ: ВРШАЦ, БЕЛА ЦРКВА