TV Santos

Date of the last modification:   05.11.2013

Approval number: 52/2007-3
Full broadcaster's name: Santos commerce д.о.о. за радио телевизијске активнoсти, увоз-извоз и услуге маркетинга
Broadcaster's short identification sign: TV Santos
Registration Number: 08256926
PIB: 101161816
Address: Коче Коларова 29
City: Зрењанин
Phone: 023/510-222
023/510-333
023/530-555
Fax: 023/510-222
023/510-333
Email address:
Website: http://www.rtvsantos.com
Representative: Дубравка Поповић
Editor: Дубравка Поповић
Ownership: 1. Миле Беслаћ, Зрењанин - 51%
2. Мирјана Беслаћ - 49%
Approval validity: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Coverage zone: Područje regiona
Covered zones: RO8
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Р 024 - Панчево-Милића брдо, канал 42; Зрењанин, канал 38