Radio Patak

Date of the last modification:   28.04.2014

Approval number: 66/2007-2
Full broadcaster's name: Информативно предузеће Центар Д.О.О., Ваљево
Broadcaster's short identification sign: Radio Patak
Registration Number: 06871542
PIB: 100076008
Address: Проте Матеје 1, Ваљево
City:
Phone: 014/220-939
014/220-851
Fax:
Email address:
Website: http://www.patak.co.rs
Representative: Саша Чепић
Editor: Дарија Ранковић
Ownership: 1. Љубомир Павићевић, Ваљево - 31%
2. Виктор Јоцић, Ваљево - 23%
3. Вукашин Прашчевић, Ваљево - 23%
4. Александар Бранковић, Ваљево - 23%
Approval validity: од 17.12.2007.године до 17.12.2015.године
Coverage zone: Područje regiona
Covered zones: RO7
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Рр 13/Маљен, фреквенција 88,60 МHz