PANNO RADIO 91,5

Date of the last modification:   18.12.2015

Approval number: 72/2007-5
Full broadcaster's name: ФОНДАЦИЈА ПАНОНИЈА, СУБОТИЦА
Broadcaster's short identification sign: PANNO RADIO 91,5
Registration Number: 08851026
PIB: 10412897
Address: Аге Мамужића 11/III
City: Суботица
Phone: 024/621-401
Fax: 024/621-402
Email address:
Website: http://www.pannonrtv.com
Representative: Боџони Иштван
Editor: Лаура Томин Ковач
Ownership: 1. Јожеф Миоч
2. Ирен Габрић Молнар
3. Дороћа Силађи
4. Ласло Варга
5. Андор Дели
6. Тамаш Корхец
7. Золтан Јегеш
8. Жужана Корхец Пап
9. Иштван Матијевић
10. Национални савет мађарске националне мањине, Суботица
Approval validity: од 17.12.2007.године до 17.12.2023.године
Coverage zone: Područje regiona
Covered zones: RO9
Broadcaster type by content: Broadcaster of complete programme
Network ID / Transmitter location: Рр 19/Суботица-Црвено село, фреквенција 91,50 MHz