TV Bosilegrad

Datum poslednje izmene:   07.03.2008

Broj dozvole: 80/2008
Pun naziv emitera: Установа центар културе Босилеград
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Bosilegrad
Matični broj: 07208006
PIB: 100610243
Adresa: Георги Димитрова бб
Mesto: Босилеград
Telefon: 017/877-026
017/878-221
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Славка Накева
Glavni i odgovorni urednik: Љубен Глигоров
Vlasnička struktura: 1. Скупштина општине Босилеград - 100%
Rok važenja dozvole: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO1
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 004 - Босилеград-Крстато дрво, канал 61