TV Nišava

Datum poslednje izmene:   21.09.2009

Broj dozvole: 89/2008-1
Pun naziv emitera: Асоцијација удружења и невладиних организација РТВ Нишава
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Nišava
Matični broj: 17656422
PIB: 104437419
Adresa: Блачка 22
Mesto: Ниш
Telefon: 018/257-147
018/257-139
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.nisava.org
Odgovorno lice za zastupanje: Ферхад Саити
Glavni i odgovorni urednik: Ферхад Саити
Vlasnička struktura: 1. Асоцијација невладиних организација - 100%
Rok važenja dozvole: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO1
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 018 - Ниш-Калач брдо, канал 35