TV PI kanal

Datum poslednje izmene:   26.05.2009

Broj dozvole: 91/2008-1
Pun naziv emitera: Друштво са ограниченом одговорношћу Пи канал
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV PI kanal
Matični broj: 17259636
PIB: 100356030
Adresa: 22.дивизија 10
Mesto: Пирот
Telefon: 010/313-833
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvpicanal.com
Odgovorno lice za zastupanje: Бобан Митић
Glavni i odgovorni urednik: Бобан Митић
Vlasnička struktura: 1. "Тигар" а.д., Пирот - 75%
2. Бобан Митић, Пирот - 25%
Rok važenja dozvole: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO1
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 026 - Црни врх-Пирот, канал 53