TV Laser

Datum poslednje izmene:   07.03.2008

Broj dozvole: 95/2008
Pun naziv emitera: Друштво са ограниченом одговорношћу Ласер Висион
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Laser
Matični broj: 07988044
PIB: 101879113
Adresa: Момчила Милошевића бб
Mesto: Сврљиг
Telefon: 018/823-575
018/824-493
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Ненад Милојевић
Glavni i odgovorni urednik: Ненад Милојевић
Vlasnička struktura: 1. Ненад Милојевић, Сврљиг - 100%
Rok važenja dozvole: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO1
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 031 - Сврљиг-Лукавица, канал 35