TV Kučevo

Datum poslednje izmene:   02.07.2014

Broj dozvole: 101/2008-1
Pun naziv emitera: Предузеће за производњу, трговину и услуге Руф д.о.о.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Kučevo
Matični broj: 07682557
PIB: 101589181
Adresa: Српских владара бр. 528
Mesto: Петровац на Млави
Telefon: 012/500-022
Faks:
Email adresa: dragirufgmail.com
Sajt: http://www.rufrtv.com
Odgovorno lice za zastupanje: Драги Руф
Glavni i odgovorni urednik: Драги Руф
Vlasnička struktura: 1. Драги Руф, Петровац на Млави - 100%
Rok važenja dozvole: од 07.03.2008. до 07.03.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO3
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 46/Кучево-Јелена стена, канал 49