TV F kanal

Datum poslednje izmene:   21.07.2014

Broj dozvole: 107/2008-1
Pun naziv emitera: Д.О.О. за радио и телевизију Ф-канал
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV F kanal
Matični broj: 17004964
PIB: 100579246
Adresa: ТПЦ 22.децембар - Трг ослобођења бб
Mesto: Зајечар
Telefon: 019/422-066

Faks: 019/422-066
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Саша Фировић
Glavni i odgovorni urednik: Саша Фировић
Vlasnička struktura: 1. Саша Фировић, Зајечар - 100%
Rok važenja dozvole: од 07.03.2008. до 07.03.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO3
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 058 - Зајечар-Краљевица, канал 54