TV Gem

Datum poslednje izmene:   07.03.2008

Broj dozvole: 108/2008
Pun naziv emitera: Друштво за производњу, промет и услуге GMC trade Д.О.О.
Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Gem
Matični broj: 07812248
PIB: 101131505
Adresa: Димитрија Туцовића 1
Mesto: Лазаревац
Telefon: 011/8128-609
011/8120-177
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Селма Цвијовић
Glavni i odgovorni urednik: Селма Цвијовић
Vlasnička struktura: 1. Гордана Цвијовић, Лазаревац - 0,46%
2. Микаило Цвијовић, Лазаревац - 99,54%
Rok važenja dozvole: од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године
Zona pokrivanja: Lokalno područje
Radiodifuzna oblast: RO4
Vrsta emitera prema sadržaju programa: Emiter celokupnog programa
Oznake mreže / Lokacija predajnika: Л 060 - Лазаревац-Стубички вис, канал 43